Alléén voor bazen met ballen

Dit artikel geeft een bloemlezing van de belangrijkste inzichten bij succesvolle transformatie trajecten en een basis toolkit om het ontwerp ervan te ondersteunen.

Aan het eind van deze inleidende tekst vind u een download knop waarmee u het volledige artikel kan lezen of downloaden als PDF.

Je gaat het pas zien…

Waarom blijken transformatie processen telkens weer moeilijk? Waarom is het zo lastig om nieuwe strategieën in de praktijk succesvol te implementeren en te bestendigen? Waarom is dit in het huidige tijdsgewricht eerder complexer geworden dan eenvoudiger? En wat is de rol en de functie van het leiderschap hierin?

Gebaseerd op meer dan 10.000 uur ervaring opgedaan tijdens tientallen transformaties en veranderprocessen bij toonaangevende Nederlandse bedrijven zijn mij een aantal essentiële inzichten bijgebleven. Dit artikel geeft een samenvatting van de meest relevante invalshoeken en perspectieven die op grond van mijn ervaring bepalend zijn gebleken voor het succes van een transformatie en vooral, wáárom dat zo is.

Hiermee biedt dit artikel tevens een toolkit voor het ontwerp en de aanpak van dergelijke trajecten. Daar waar mijn bevindingen worden gestaafd door relevante literatuur zal ik daarnaar verwijzen.

Ik heb getracht om alles wat vanuit het oogpunt van mijn ervaring belangrijk is aan te stippen. Het is echter géén silver bullet of template voor gegarandeerd succes. Het spreekt vanzelf dat in de praktijk een juiste mix van deze elementen afgestemd moet worden op de specifieke eisen die een bepaalde situatie stelt. Daarentegen zal iedere (verander)manager hier zeker zijn voordeel mee kunnen doen.

Ter afsluiting van dit voorwoord een niet onbelangrijke observatie; het zal geen verrassing zijn als ik zeg dat in de praktijk steevast blijkt dat het managementteam een cruciale rol speelt bij ieder verander proces.

…als je het doorhebt

En dat, daar waar we het tegenwoordig vaak over een fundamentele transformatie (deep change) hebben, om die reden een zo mogelijk nog wezenlijker beroep wordt gedaan op de ‘zachte’ kanten van het aspect van leiderschap. Daarom is in dit artikel relatief veel aandacht besteed aan de mechanismen die een rol spelen bij het tot stand komen van de verbinding tussen het hart en het hoofd en het effect hiervan op de omgeving.

Als van meet af aan rekening wordt gehouden met deze zachte mechanismen kun je er vanuit gaan dat het een hoop energie, nieuwe inzichten en daarmee ook oplossingen en gewenste ‘harde’ resultaten zal opleveren.

Dit vraagt wel om een gezonde dosis lef, doorzettingsvermogen en niet te vergeten menig zweetdruppel van het zittende management.

Vandaar ook de enigszins prikkelende titel; ‘Alléén voor bazen met ballen’.

Klik hier om het volledige artikel te lezen of te downloaden (PDF).

Veel leesplezier!