Bewustwording: Sense of Urgency

Waar maken we ons eigenlijk druk over? Het gaat toch goed zo! Maar is goed ook goed genoeg?

Zelfgenoegzaamheid en valse urgentie zijn de vijanden die iedere verandering in de kiem kunnen smoren. Zonder gedeelde ‘sense of urgency’ ontaardt ieder verandertraject uiteindelijk in energievretende desinteresse. Inzicht in engagement is belangrijk, maar niet de heilige graal. Waar het uiteindelijk om gaat is ‘de richting’ waarin het engagement zich manifesteert.

Via de Denison Scan stellen wij snel en doeltreffend vast óf er een gemeenschappelijke sense of urgency is en in welke dynamiek (richting) dit zich uit. Dit geeft een gedeeld beeld en inzicht in de situatie, tevens nulmeting en markeert het beginpunt van het transformatieproces.


Lees verder