If you don’t know where you’re going….

Deze blog is een vervolg op een eerder artikel 'Hoe verloofd kun je zijn?'. Hierin stel ik de vraag of HR in de board room niet veel te veel laat liggen met het meten van de medewerker <buzzword> kwalificaties die we toeschrijven aan het emotionele welbevinden (tevredenheid, betrokkenheid, vertrouwen, geluk), dan wel de energie (passie, bevlo…  

Read more

One of Businesses Best Kept Secrets:How to bring culture to the bottom line

Ever wondered how companies like 3M, Hertz, Google, Marriott, LinkedIN, Coca Cola, eBay and many others measure their company's culture by visually connecting the effect of business culture to their key performance areas? In a blink of an eye having an overview on how your culture is influencing the performance of your company?Facilitating a comm…  

Read more

Hebt u ook leren fietsen uit een boek?

Succesvol veranderen gaat over het verschil tussen het WAT en het HOE en de rol van angst en onzekerheid. Verandertrajecten mislukken niet vanwege een gebrek aan inhoud, maar vanwege de gebrekkige uitvoering. In veranderprocessen wordt helaas vaak de meeste energie besteedt aan WAT het doel is en niet HOE men zorgt dat er ook daadwerkelijk iets geb…  

Read more