Business Context Coaching Voor Professionals & Teams

Do you play by, or want to change the rules of the game? And what are these?

Het kenmerk van de huidige VUCA wereld (Volatile Uncertain Complex Ambiguous) is dat de context sneller verandert dan wij ons kunnen aanpassen. Covid-19 heeft misschien wel ervoor gezorgd dat we nu pas echt begrijpen wat VUCA betekent. 

TimeToChange heeft een hele praktische coaching methode ontwikkeld die mensen helpt om (weer) grip te krijgen op zichzelf binnen een veranderde context; Business Context Coaching.

Samen met Erik ben ik op zoek gegaan naar handvatten om mijn nieuwe rol in het MT goed vorm te geven. Op basis van meerdere modellen heeft Erik mij inzicht gegeven in het krachtenspel en de bijbehorende strategische keuzes binnen een organisatie. Daarnaast is Erik goed in staat om je een spiegel voor te houden. Door de combinatie van het in beeld brengen van je eigen ontwikkeling en goed te weten hoe organisaties werken, heeft mij dit veel gebracht.
Directielid
Vastgoedsector
Ik heb echt “out of the box” leren denken gedurende het coaching traject met Erik. Je wordt aan het denken gezet over je eigen denk en zienswijze en hoe dat reflecteert op jouw omgeving en omgekeerd weer terug op je eigen persoon. Dat heeft me zeker de ogen geopend en het beginpunt gemarkeerd van een echte persoonlijke verandering. Zit daardoor weer beter in mijn vel.
Hans Voeten
Senior Procurement Professional
Erik als coach bij management vraagstukken is heel prettig om mee te werken. Oprechte aandacht voor de situatie waarin je vast dreigt te lopen. Hij vraagt scherp door en neemt geen genoegen met een half antwoord. Er komen ook geen wollige of vage theorieën aan te pas. Op basis van begrijpbare modellen die makkelijk naar de praktijk te vertalen zijn, word je op pad gestuurd. Het zelf uitproberen in de praktijk gevolgd door kort-cyclische feedback sessies met Erik, zorgden ervoor dat ik weer snel grip kreeg op de situatie.
Directielid
Verzekeringsbedrijf 

Herken je het gevoel? Je denkt dat je het klappen van de zweep kent maar opeens lijkt wat vroeger altijd werkte niet meer helemaal te lukken. Een nieuw (directie)team, een andere afdeling, een nieuwe baan, een nieuwe leidinggevende of misschien wel alles tegelijk.

En plotseling lijkt het alsof de dingen die je altijd automatisch goed deed een ander en ongewenst effect hebben. Het gevoel van verwarring, frustratie, onmacht,  vast te lopen en het zicht kwijt te raken op je kwaliteiten. Te lang wachten en/of te laat actie nemen kan leiden tot onderprestatie, depressie en uiteindelijk zelfs burn-out.

Deze business context coaching is uitermate geschikt voor professionals en leidinggevenden die zich in het ‘waarom?’ herkennen en het heft en het stuur weer in eigen handen willen nemen. Die inzicht willen krijgen in de dynamiek van en hun interactie met de context waarin zij zich bevinden. Die de regels van het spel willen doorgronden om daar opnieuw zélf weer vat op te krijgen. 

De aanpak leent zich bij uitstek voor:

 • een gewijzigde situatie waarin je zelf als professional beter wilt functioneren maar niet helemaal de vinger erop kunt leggen waar de sleutel naar verbetering ligt.
 • ‘onboarding’ van een nieuw directielid binnen een directieteam om snel een volwaardige teambijdrage te kunnen leveren.
 • voor young professionals; als je na een aantal jaren ervaring, de wens hebt om in de context van het grotere geheel te groeien om nog beter tot je recht te komen.
 • voor teams; die de kwaliteit van hun onderlinge interactie en dialoog willen vergroten als het spannend wordt, zodat hun performance beter wordt, maar zonder dat de onderlinge relatie daaronder lijdt.

De coaching methodiek maakt gebruik van een aantal krachtige, praktische instrumenten om te doorgronden wat de dynamiek is van de omgeving waarin jij je bevindt en de keuzes die je hebt om daarop te reageren en mee om te gaan. 

Door de achterliggende theorie (“zo werkt dat”) direct toe te passen in de eigen context (“in welke situaties heb je dit gebruikt en wat was het effect”) worden coaching-traject en de zakelijke praktijk effectief met elkaar verbonden; stukje theorie, bespreking van casus, zelf uitproberen, reflecteren en bespreken.

Naast het ontstane zelfinzicht, geven de instrumenten je als professional ook een directe praktische zakelijke toepasbaarheid binnen het eigen vakgebied. Bijv. bij het genereren van draagvlak, delegeren, visie ontwikkelen, etc.

In 4 coaching sessies geeft deze coaching methode je inzicht in;

 1. hoe de bestaande regels van het spel hun werk doen en wat de consequenties daarvan zijn voor jou en jouw omgeving
 2. en de keuzes en manieren die je daarmee hebt om;
  • je effectief te kunnen aanpassen, zodat je het spel beter kunt spelen volgens de geldende regels,
  • óf de regels van het spel zodanig te veranderen zodat je zélf meer controle krijgt over hoe ‘het spel’ wordt gespeeld
 3. de gebruikte tools/instrumenten worden gebruikt om de eigen context in kaart te brengen en te reflecteren op de interactie en dynamiek.