Een productievestiging van een grote multinational kampt jarenlang met een instabiel productieproces waarbij leveringsbeloften aan de klant onder druk staan. Meerdere verbeterprogramma’s mislukten, met als gevolg een neerwaartse spiraal van gedemotiveerde werknemers en verder afnemend klantvertrouwen.

Een Denison Scan gevolgd door een Time To Change transformatieproces heeft binnen 3 maanden de vicieuze cirkel weten te doorbreken; voor het eerst sinds jaren worden leveringsdoelstellingen gehaald met als gevolg hernieuwd enthousiasme, inzet en vertrouwen de weg omhoog te vinden.

“Ben je op pad om ergens aan te komen; of om ergens niet te hoeven zijn?”

“Een opwindende uitdaging vermomt zich soms als onoplosbaar probleem”