Wie gaat het doen? Coalitievorming

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de oplossing? Ik niet!!

“Wat wil ik?”, “waarom wil ik dat?”, “wat willen wij eigenlijk?”, “willen wij eigenlijk wel iets samen?”, “van wie moet dat?”. Dit zijn belangrijke vragen aan het begin van ieder transformatieproces. Vragen die een antwoord verdienen alvorens u begint. Deze antwoorden bepalen namelijk of er een verander-coalitie bestaat, of niet. Of er échte urgentie bestaat, of dat het slechts een zelfgenoegzame poging is “omdat het nou eenmaal goed staat om een cultuurtraject te doen”. Dmv een verrassende dialoog wordt ieders verantwoordelijkheid tot het nemen van actie opnieuw gevestigd.