Denison Scan

Het nieuwe modewoord is employee experience. Maar dat zegt niet alles. De employee experience is namelijk de resultante van een groot aantal andere zaken die worden bepaald door de cultuur van uw bedrijf. Employee Experience is dus het gevolg van iets anders. Als je Employee Experience wilt beïnvloeden, hoe breng je dan in kaart waarop je moet sturen? Gedurende de afgelopen 20 jaar hebben we de woorden medewerker-tevredenheid, betrokkenheid, engagement, employee happiness en sinds 2018 employee experience ‘gecoined’. Het uiteindelijke belang daarvan is het effect dat deze factoren hebben op uw bedrijfsresultaat.

De Denison scan brengt de correlatie aan het licht tussen deze factoren en 12 harde performance indicatoren (ROI, ROS, salesgroei, kwaliteit, medewerker tevredenheid, etc.). Op deze manier meet u niet alleen de mate van ‘engagement’, maar brengt u het tevens in kaart als functie van de zakelijke context.

performing_culture_overzicht2

De scan bundelt meer dan 25 jaar ervaring en onderzoek van prof. Dan Denison, verbonden aan IMD Lausanne en Michigan University. De benchmark bestaat uit de performancegegevens van 1071 bedrijven over de hele wereld, op basis van meer dan 475.000 respondenten. Dit geeft u een wetenschappelijk gevalideerde correlatie om het effect en richting van bedrijfscultuur en engagement te kunnen doorgronden.

Het survey geeft direct en concreet inzicht in de volgende aspecten van de organisatiecultuur:

  • Cultuurverandering: welke kenmerken heeft onze bedrijfscultuur? Welke zijn wenselijk? Is er balans tussen de verschillende kenmerken? Wat is de oorzaak van onbalans en hoe kunnen we daar wat aan doen?
  • Performance Issues: Welke invloed heeft onze cultuur op de prestaties van de onderneming? Wat is oorzaak en gevolg en hoe kunnen we dat sturen?
  • Strategievorming: hoe vestigen we draagvlak voor de uitvoering van onze strategie? Waar zitten potentiële valkuilen in de uitvoering.
  • Employee Experience: Waar lekt energie op weg? Hoe kunnen we de ervaring van onze medewerkers optimaliseren zodat bevlogenheid in het werk de weg wordt naar ons succes?
  • Organisatie Ontwikkeling: hoe krijgen we relevante stuurinformatie om de behoeften voor ontwikkeling en training vast te stellen?
  • Fusies en overnames: hoe weten we op welke aspecten twee verschillende bedrijfsculturen elkaar zullen versterken of juist verzwakken?

Hoe werkt het?

Het onderzoek is internet-based en daardoor snel & gemakkelijk toe te passen. De scan fungeert als nulmeting en is daarmee tevens het ijkpunt voor het transformatieproces.

Time To Change is sinds 2004 een van de eerste Gecertificeerd BusinessPartners in Europa.

CLIP: the Denison Model

Neem contact op

Laat uw situatie zich niet in een hokje plaatsen?
Stel uw vraag en wij nemen graag contact met u op!

Stel uw vraag hier