The Art of Mobilization

Onze ‘signature dish’ bestaat uit het mobiliseren van mensen in organisaties. En wel op een zodanige manier dat het niet alleen gaat om mobilisatie van energie en enthousiasme, maar dat dit convergeert naar een duidelijk doel, een purpose en zich manifesteert in hogere kwaliteit en een betere performance.

De resultante is dat het samenspel van mensen, hun ideeën en de prestatie een niveau bereikt waarvan iedereen zegt; “dit was het waard, dit brengt ons verder.”

Wij leveren altijd maatwerk omdat iedere situatie weer anders is en we daarop beter samen kunnen inspelen. 

Hiervoor maken wij gebruik van verschillende technieken uit the best of the best op het gebied van interventies en groepsfacilitatie. Een aantal werkwijzen die, ieder voor zich, garant staan voor high energy and high output en die hun effect al ruimschoots hebben bewezen. 

Open Space werkt het best bij complexe situaties. Om orde te scheppen in chaos. Wanneer er een risico voor conflicten bestaat, omdat er zich een diversiteit aan oplossingsrichtingen voordoet, met verschillende vóór- en tegenstanders.

Maar ook als er haast geboden is, omdat mensen ongeduldig worden, want eigenlijk had er gisteren al actie genomen moeten worden. Regelmatig toegepast om breed gedragen thema’s te achterhalen en prioriteren. Vaak in het kader van (cultuur) transformaties of bijvoorbeeld n.a.v. een medewerker tevredenheids onderzoek.

Open Space is een methode die ongebreidelde passie ontketend en tegelijkertijd convergeert en afbakent doordat deelnemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor zowel problemen als oplossingen.

Duur: ½ – 1 dag
Aantal deelnemers: Enkele tientallen tot enkele honderden


Informeer naar de mogelijkheden.

Design Thinking

In een wereld waarin Scrum en Agile de nieuwe buzzwords vormen, is Design Thinking the next level. Ontstaan in de wereld van creative design en omgeven met een waas van mysterie waar brilliant ideas alleen lijken te kunnen ontstaan door super creative minds op een sofa, blijkt dat het ontstaan van uniek design eigenlijk een strikt proces volgt.

Design Thinking werkt het best in een omgeving met een actieve energie waar een acute wens bestaat om een leap frog voorwaarts te maken. Waarbij niet zozeer wordt voortgeborduurd op wat er was. Maar op wat er nog niet is.

Met een beetje van mij en een beetje van Maggi biedt Design Thinking een krachtig proces om in de (corporate) zakelijke omgeving in korte tijd tot ongekend krachtige resultaten van (re)Design te komen. In onze praktijk van cases geven zijn er voorbeelden van bedrijven die met behulp van een Design Thinking interventie binnen enkele weken besparingen en/of opportunities van miljoenen euro’s hebben weten te identificeren en kwantificeren.

Het proces doorloopt grofweg 4 fasen waarin zowel het creatieve als het cognitieve brein beurtelings wordt getriggerd.

  • What is? Een op feitelijke waarnemingen gebaseerde research van de actualiteit. Ondersteund door empathising persona’s om diegenen waar het product, proces of service op is gericht een gezicht te geven.
  • What IF? Een droomfase waarin een nieuwe werkelijkheid vorm wordt gegeven die niet wordt belemmerd door het heden, maar zich richt op de persona’s.
  • What WOW’s? Wat zijn de factoren die het verschil maken? Is het nieuw, nooit eerder geprobeerd.
  • What Works? Dit is de fase van rapid proto typing. Op een snelle en cost efficiënte wijze worden proefballonnetjes opgelaten in real life situaties en klanten. Om te testen, fijn te slijpen. Het goede wordt bewaard en opgeschaald. Dat wat niet goed (genoeg) werkt wordt geparkeerd.

Duur: Aantal keer afhankelijk van problematiek, doorlooptijd verspreid over enkele weken of maanden
Aantal deelnemers: Van team tot samenspel van meerdere teams van professionals die samen beslissingsbevoegd zijn in een keten (product, proces, service)


Informeer naar de mogelijkheden.


Future Search

De Future Search methodiek heeft zich al 30 jaar bewezen als zeer krachtige interventie methodiek bij het gestalte geven en het balanceren van complexe, soms emotioneel geladen, dilemma’s in zowel maatschappelijke context als bij organisaties.

Met elementen uit tribal communities die worden gebruikt bij het creëren van draagvlak voor gezamenlijke beslissingen (Gothla, Deep Democracy) leent Future Search zich bij uitstek om in organisaties verschillende stakeholder groepen op één lijn te brengen voor een gezamenlijk gedragen pad naar de toekomst.

Een Future search begint in het verleden en in slechts 20 uur tijd maken alle stakeholders een draai van het verleden, via het heden naar het definiëren van gemeenschappelijke gedragen ‘common ground’ afspraken, commitment en actie planning over hoe de gewenste toekomst gestalte wordt gegeven.

De kracht van Future Search ligt in het inspireren van mensen door het gezamenlijk doorlopen van een intensief proces waarin ontdekken, leren, valideren, zien, verbeelden en dòen samen vallen. Future Search initieert en versnelt het proces van betekenisgeving en zoeken naar drijfveren van binnenuit die samenkomen in het samen ontdekken van ‘common ground’ in plaats van het benadrukken van de verschillen.

‘The whole system in the room’: Alle belanghebbenden komen bij elkaar en gaan gelijktijdig in gesprek over het vraagstuk. Hierbij staat de gewenste toekomst centraal, niet de bestaande problemen. Het vertrekpunt start altijd bij het gemeenschappelijke verleden. Iedere deelnemer draagt verantwoordelijkheid en levert vanuit de eigen invalshoek bij aan het proces.

Duur: 16 – 20 uur, verspreid over drie dagen incl. twee overnachtingen (“sleep over it twice”)
Aantal deelnemers: Minimaal 35 -70 tot enkele honderden in parallelle groepen
Opmerkingen: Het is belangrijk dat alle stakeholder groepen vertegenwoordigd zijn met beslissingsbevoegdheid (“the whole system is in the room”)

Informeer naar de mogelijkheden.