Strategie en draagvlak?

Een IT-afdeling (300 man) van een multinational moet de corporate strategie implementeren. Onder medewerkers is sprake van een extreem lage mate van betrokkenheid. De directie heeft een dubbele uitdaging:

  • Hoe te zorgen dat strategie aansluit op de locale omstandigheden?
  • Hoe betrokkenheid en draagvlak te vestigen bij de medewerkers?

De Denison scan geeft inzicht in de situatie en brengt de high performance indicatoren in kaart. Een gecombineerde Top-Down-Bottom-Up benadering wordt gekozen waarbij de afdelingen een actieve rol spelen in de nadere detaillering van de strategie.

De energie komt voelbaar terug. Verbeterinitiatieven worden getrokken door de medewerkers. De sfeer, de processen en het resultaat verbeteren significant.

“Dat iets een principe heet, wil nog niet zeggen dat het automatisch goed is”

“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal”